Mr. dr. A.B. (Aletta) Blomberg


Staatsraad

Geboren in Leiden op 28 april 1971

Opleiding

Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
Gepromoveerd in 2000 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Loopbaan

Universitair docent bij de Afdeling Constitutioneel recht en bestuursrecht van de Vrije Universiteit
Universitair docent en daarna hoofddocent bij het Instituut voor Staats- en bestuursrecht van de Universiteit Utrecht
Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Utrecht (nu: rechtbank Midden-Nederland)
Advocaat en partner bij ngnb advocaten in Amsterdam, tevens bijzonder hoogleraar Rechtshandhaving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 mei 2023

Huidige nevenfuncties

Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht;
Docent bij de Academie voor Wetgeving/Academie voor Overheidsjuristen;
Docent bij de Grotius Academie;
Docent bij Studiecentrum Rechtspleging (SSR);
Lid van het bestuur van de Stichting voor het Beheer van de Accommodatie Muziekgebouw/Bimhuis;
Lid van de WODC-begeleidingscommissie voor het onderzoek 'straffen in het milieudomein'.