Mr. C.H. (Kees) Bangma


Staatsraad

Geboren in Leeuwarden op 16 april 1971

Opleiding

Studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Gemeentejurist
Wetgevingsjurist en vervolgens raadadviseur bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
Raadsheer en vervolgens senior raadsheer/teamvoorzitter in de Centrale Raad van Beroep
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 februari 2022

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch;
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Saba en Sint Eustatius;
Lid van de Raad van Toezicht Stichting Kringloopcentrum Amersfoort-Leusden.