Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg


Staatsraad

Geboren in Rotterdam op 27 maart 1970

Opleiding

Europese Studies en Amerikanistiek aan de Universiteit van Amsterdam
Gepromoveerd in het Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Actief in het (internationaal) jongerenwerk via het NIVON
Medewerker van de Eurodelegatie en van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks
Lid van het Europees Parlement voor GroenLinks
Promovenda en docent bij de vakgroep Europees recht van de Universiteit van Amsterdam
Lid van het College voor de Rechten van de Mens
Voorzitter van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Lid en vicevoorzitter van de Tweede Kamerfractie van Groenlinks
Staatsraad in de Afdeling advisering, sinds 1 juni 2021

Huidige nevenfuncties

Voorzitter voor de Raad van Advies bij het Montesquieu Instituut;
Plaatsvervangend lid van het Management Board van Fundamental Rights Agency;
Lid van het bestuur van Stichting Geuzenpenning;
Jurylid van de Anne Vondeling Prijs en de Saskia Stuiveling Prijs.