Mr. T. (Takvor) Avedissian


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Rotterdam op 5 februari 1965

Opleiding

Rechtenstudie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam
RIO-opleiding rechtbank Rotterdam

Loopbaan

Wetgevingsjurist bij het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Jurist en teamleider bij Bureau voor Rechtshulp in Utrecht
Rechter en teamvoorzitter in de rechtbank Rotterdam
Vice-president van de rechtbank Rotterdam
Voorzitter sector strafrecht van de rechtbank Haarlem
Rechterlijk bestuurslid van de rechtbank Oost-Nederland
President van de rechtbank Overijssel
President van de Centrale Raad van Beroep
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 25 april 2018

Huidige nevenfuncties

Lid Raad van Advies MPM Universiteit Twente;
Coach binnen de Rechtspraak;
Lid van het Comite van Aanbeveling van de Vereniging Ambtenaar en Recht.

(N.B. Hoofdfunctie: President van de Centrale Raad van Beroep)


Mr. T. (Tak­vor) Ave­dis­si­an