Mr. dr. J.C.A. (Jurgen) de Poorter


Staatsraad

Geboren op 8 november 1974 in Groede

Opleiding

Rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Brabant
Gepromoveerd in 2003 aan de Universiteit van Tilburg

Loopbaan

Universitair docent bij de vakgroep Staats- en bestuursrecht van de Universiteit van Tilburg
Raadadviseur bij de Raad van State
Hoogleraar bestuursrecht en bestuursprocesrecht aan de Universiteit van Tilburg
Kernhoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg, tevens hoofd van de sectie Staats- en bestuursrecht
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 september 2022

Huidige nevenfuncties

Hoogleraar bestuursrecht aan de Universiteit van Tilburg (deeltijd);
Lid van de redactie van European Yearbook of Constitutional Law;
Lid van de Onafhankelijke beoordelingscommissie Chroom-6;
Redacteur en auteur van Tekst & Commentaar Algemene wet bestuursrecht;
Auteur van kroniek ‘Bestuursprocesrecht’ voor het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht;
Redacteur bij JBPlus;
Auteur bij ABKlassiek;
Redacteur bij de Boekenraad van Ars Aequi.