Mr. Th.C. (Thom) de Graaf


Vice-President

Geboren in Amsterdam op 11 juni 1957

Opleiding

Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen

Loopbaan

Wetenschappelijk medewerker staatsrecht aan de Katholieke Universiteit Nijmegen
Senior jurist / coördinator directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Chef hoofdafdeling Wetgeving, algemene en bestuurlijke zaken, directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Hoofd hoofdafdeling Veiligheidsbeleid en juridische zaken, directie Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Plaatsvervangend directeur Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken
Lid van en fractievoorzitter in de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor D66
Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, tevens vice-premier
Strategisch adviseur bij PwC Advisory
Burgemeester van Nijmegen
Voorzitter van de Vereniging Hogescholen (voorheen HBO-raad)
Lid van en fractievoorzitter in de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor D66
Vice-president van de Raad van State, sinds 1 november 2018

Huidige nevenfuncties

Voorzitter van het bestuur van de Stichting Parlementaire Geschiedenis in Den Haag.


Mr. Th.C. (Thom) de Graaf