Mr. drs. T.G.M. (Theo) Simons


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Venlo op 4 januari 1957

Opleiding

Nederlandse Taal en Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam
Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Docent Nederlands Veurs College te Leidschendam
Beleidsmedewerker en afdelingshoofd hoofddirectie Organisatie Rechtspleging en Rechtshulp Ministerie van Justitie
Wetgevingsjurist stafafdeling Constitutionele Zaken en Wetgeving Ministerie van Binnenlandse zaken
(Senior-)raadadviseur stafafdeling Wetgeving Publiekrecht Ministerie van Justitie
Directeur sector Rechtspleging Directie Wetgeving Ministerie van Justitie
Vice-president van de rechtbank Rotterdam
Coördinerend vice-president van de Centrale Raad van Beroep
President van de Centrale Raad van Beroep
President van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 3 maart 2008

Huidige nevenfuncties

Docentschappen: Studiecentrum Rechtspleging, Law Firm School in Utrecht en Nijmegen;
Onafhankelijk expert Raad van Europa te Straatsburg;
Onafhankelijk expert OECD te Parijs;
Voorzitter van de adviescommissie ongeschiktheidsontslag rechterlijke ambtenaren;
Voorzitter van de Raadgevende Commissie van de Nederlandse Taalunie;
Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag;
Raadsheer-plaatsvervanger Centrale Raad van Beroep;
Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Saba, Sint Eustatius.

(N.B. Hoofdfunctie: President van het College van Beroep voor het bedrijfsleven te Den Haag)


Theo-Simons_2023