Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Veendam op 31 maart 1956

Opleiding

Studies Nederlands en notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Medewerker bij de rechtenfaculteit Rijksuniversiteit Leiden
Wetgevingsjurist bij het ministerie van Justitie
Raadadviseur en coördinerend raadadviseur voor wetgeving bij het ministerie van Justitie
Sectorhoofd straf- en sanctierecht directie Wetgeving van het ministerie van Justitie
Staatsraad, sinds 1 maart 2004
(Door de wijziging van de Wet op de Raad van State op 1 september 2010, vanaf die datum: lid van de Raad van State)
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling advisering, sinds 1 november 2023
Lid van het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen, sinds 6 november 2023

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam;
Voorzitter van de kernredactie van de Groene Kluwer serie en hoofdredacteur van de losbladige serie Personen- en Familierecht (Groene Kluwer);
Vaste annotator van de Nederlandse Jurisprudentie;
Lid van de Raad van Advies van het Netherlands Institute for Law and Governance te Groningen;
Voorzitter van de Commissie Schaderegeling als gevolg van het arrest van de Hoge Raad over Srebrenica;
Lid van het bestuur van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.


2022_Raad van State_Sylvia Wortman_023