Mr. J. Th. (Joop) Drop


Staatsraad

Geboren in Voorschoten op 17 september 1963

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit van Leiden
Gepromoveerd aan de University of Curaçao (28 mei 2014)

Loopbaan

Juridisch onderzoeker bij Bureau Nationale ombudsman
Secretaris-jurist bij de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
Rechter in de rechtbank ’s-Hertogenbosch
Rechter in de rechtbank Den Haag
Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba
Rechter in de rechtbank Den Haag
Lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 augustus 2014

Huidige nevenfuncties

Plaatsvervangend lid College van Beroep voor het hoger onderwijs;
Plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba;
Lid van de redactie van het Tijdschrift voor verkeersrecht.


mr-j-th-joop-drop