Mr. R.J.G.M. (Rob) Widdershoven


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Heerlen op 6 februari 1959

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit Utrecht
Gepromoveerd in 1989 aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Universitair docent bij het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht van de Universiteit Utrecht
Universitair hoofddocent Milieurecht en Algemeen bestuursrecht bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht
Hoogleraar Europees Bestuursrecht bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht
Staatsraad in buitengewone dienst (‘bestuursrechtelijke advocaat-generaal’), sinds 1 februari 2013

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger van het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van de Centrale Raad van Beroep;
Lid van het bestuur van de Vereniging voor Bestuursrecht (VAR);
Lid van het bestuur van de Beroepsopleiding Gemeentejurist;
Lid en voorzitter van de redactie van het tijdschrift Jurisprudentie Bestuursrecht Plus (JB-plus);
Lid van de redactieraad van de jurisprudentieperiodiek Administratiefrechtelijke Beschikkingen (AB);
Lid van de redactie van het tijdschrift Overheid & Aansprakelijkheid;
Lid van de Editorial Board van het tijdschrift Review of European Administrative Law.

(N.B. Hoofdfunctie is: Hoogleraar Europees Bestuursrecht bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht van de Universiteit Utrecht)