Mr. drs. J.C. (Judith) Boeree


Staatsraad in buitengewone dienst

Geboren in Groede op 22 februari 1965

Opleiding

Studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam
Internationaal juridische studierichting aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Reisbegeleider voor reisorganisatie LITO in India, Nepal en Egypte
Onderzoeksassistent bij de vakgroep Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht
Secretaris bij de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken
Stafjurist bij de rechtbank Amsterdam
Rechter in de rechtbank Amsterdam
Senior rechter in de rechtbank Amsterdam
Rechterlijk bestuurslid bij de Centrale Raad van Beroep
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 november 2020

Huidige nevenfuncties

Docent bij SSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging);
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

(N.B. Hoofdfunctie: Rechterlijk bestuurslid bij de Centrale Raad van Beroep)


Mr. drs. J.C. (Judith) Boeree