Mr. G. (Gerbrant) Snijders


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Rotterdam op 15 december 1961

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Advocaat en compagnon bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag, werkzaam in overheidspraktijk en cassatiepraktijk
Raadheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Staatsraad in buitengewone dienst, sinds 1 december 2011

Huidige nevenfuncties

Redacteur van de groene serie Burgerlijke rechtsvordering;
Lid van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
Lid van het bestuur van de Stichting Platform publiek- en privaatrecht.

(N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden in Den Haag)


Mr. G. (Gerbrant) Snijders