Mr. G. (Gerbrant) Snijders


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Rotterdam op 15 december 1961

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Advocaat en compagnon bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn in Den Haag, werkzaam in overheidspraktijk en cassatiepraktijk
Raadheer in de Hoge Raad der Nederlanden
Advocaat-generaal in de sectie civiel recht bij het parket van de Hoge Raad
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 december 2011
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak als staatsraad advocaat-generaal, sinds 1 juli 2021

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger in de Centrale Raad van Beroep in de functie van raadsheer advocaat-generaal;
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven in de functie van raadsheer advocaat-generaal;
Redacteur van de groene serie Burgerlijke rechtsvordering;
Voorzitter van de adviescommissie burgerlijk procesrecht van het ministerie van Justitie en Veiligheid;
Lid van het bestuur van de Stichting Platform publiek- en privaatrecht in dialoog.

(N.B. Hoofdfunctie: Advocaat-generaal in de sectie civiel recht bij het parket van de Hoge Raad)