Mr. F.H.G. (Frank) de Grave


Staatsraad

Geboren in Amsterdam op 27 juni 1955

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen

Loopbaan

Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD
Wethouder van de gemeente Amsterdam
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister van Defensie
Voorzitter van het College Tarieven Gezondheidszorg
Voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlands Zorgautoriteit
Voorzitter van de Federatie van Medisch Specialisten
Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal voor de VVD
Staatsraad bij de Afdeling advisering, sinds 3 september 2018

Huidige nevenfuncties

Lid van het curatorium van VNO/NCW;
Voorzitter van de raad van advies van ING Nederland;
Zelfstandig adviseur bij De Grave Bestuur en Advies B.V.;
Lid van het bestuur van de Academie van Wetgeving;
Voorzitter van de raad van toezicht van de Hartstichting.