Mr. J.M.L. (Jacques) Niederer


Staatsraad

Geboren in Weert op 21 januari 1960

Opleiding

Rechtenstudie aan de Katholieke Universiteit Brabant (nu: Tilburg University)

Loopbaan

Wetenschappelijk secretaris van het bureau Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Hoofd Stafbureau bij de hoofdofficier van justitie in Middelburg
Teamhoofd bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Lid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom voor de VVD
Plaatsvervangend hoofd afdeling juridische zaken van de Dienst Justitiële Inrichtingen in Den Haag
Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor de VVD
Wethouder in de gemeente Breda
Burgemeester van de gemeente Weert
Burgemeester van de gemeente Roosendaal
Waarnemend burgemeester van de gemeente Duiven
Bestuursvoorzitter van het zelfstandig bestuursorgaan Huurcommissie
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 maart 2020

Huidige nevenfuncties

Buitengewoon lid van de beroepscommissie van de Afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ);
Voorzitter van de raad van commissarissen van Brabant Water N.V;
Voorzitter Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet.


Jacques Niederer