Mr. R. (Rosa) Uylenburg


Staatsraad

Geboren in Amsterdam op 10 mei 1963

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Gepromoveerd in 1992 aan de Universiteit van Amsterdam

Loopbaan

Juridisch medewerker bij het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland
Universitair docent/onderzoeker bestuursrechtelijk milieurecht aan het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam
Universitair hoofddocent/hoofdonderzoeker en coördinator aan het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam
Hoogleraar milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht, aan het Centrum voor Milieurecht van de Universiteit van Amsterdam
Directeur van het Centrum voor Milieurecht (nu: Amsterdam Centre for Environmental law and Sustainability)
Staatsraad, sinds 1 juni 2012

Huidige nevenfuncties

Redacteur van de uitgaven Tekst & Commentaar Milieurecht en Tekst & Commentaar Wabo;
Gast-hoogleraar milieurecht, in het bijzonder natuurbeschermingsrecht aan de Universiteit van Amsterdam (onbezoldigd);
Lid van het college van curatoren van de bijzondere leerstoel Milieurecht van de faculteit rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen.