Drs. R. (Richard) van Zwol


Staatsraad

Geboren in Amsterdam op 8 februari 1965

Opleiding

Studie Juridische-bestuurswetenschappen aan de Universiteit Tilburg
Hogere vakopleiding Openbare Financiën

Loopbaan

Inspecteur der Rijksfinanciën
Projectleider reorganisatie Kabinet Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken
Directeur Financieel-Economische Zaken van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Raadadviseur bij het kabinet van de minister-president
Secretaris van kabinetsformaties in 2003 en 2006/2007
Plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken
Secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken
Secretaris-generaal van het ministerie van Financiën
Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Staatsraad in de Afdeling advisering, sinds 1 oktober 2017

Huidige nevenfuncties

Chair of het EU Network of Independent Fiscal Institutions (EU IFI Network; de Afdeling advisering van de Raad van State en het Centraal Planbureau zijn de twee Nederlandse instituties die lid zijn van dit Europese netwerk);
Voorzitter van de raad van commissarissen van EY Nederland LLP en EY Assurance (NL) LLP;
Voorzitter van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen 2050;
Voorzitter van de Stichting Recht en Overheid.


2022_Raad van State_Richard van Zwol_016