Dr. mr. drs. W. (Willemien) den Ouden


Staatsraad

Geboren op 9 juli 1971 in Alphen aan den Rijn

Opleiding

Theologie aan de Universiteit Leiden
Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden
Gepromoveerd in 2002 aan de Universiteit Leiden

Loopbaan

Universitair (hoofd)docent bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
Hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
Voorzitter van de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden
Dean of the Honours Academy van de Universiteit Leiden
Wetenschappelijk directeur Instituut voor Publiekrecht van de Universiteit Leiden
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 september 2020

Huidige nevenfuncties

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden (deeltijd);
Raadsheer-plaatsvervanger in het College van Beroep voor het bedrijfsleven;
Lid van de raad van toezicht van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en gezondheidszorg en Stichting LJ&R (jeugdwerk en reclassering);
Docent bij diverse instellingen voor postacademisch onderwijs;
Lid van de redactie van het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht;
Lid van het bestuur van de Nederlandse Juristen Vereniging;
Lid van de Adviesraad CollectieveKracht.