Mr. J. (Hanneke) Schipper-Spanninga


Staatsraad

Geboren in Amsterdam op 30 december 1962

Opleiding

Rechtenstudie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam
Studie criminologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam

Loopbaan

Assistent in opleiding staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit
Wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beleidsmedewerker bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Secretaris-directeur van de Kiesraad
Directeur Bestuursondersteuning bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat
Directeur Juridische en Operationele Aangelegenheden bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
Directeur Rechtsbestel bij het ministerie van Justitie en Veiligheid
Directeur Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Interim directeur-generaal Openbaar bestuur en democratische rechtsstaat bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 1 december 2022

Huidige nevenfuncties

Bestuurslid van de Nederlandse Juristen Vereniging.


Hanneke-Schipper_2023