Mr. dr. M. (Maarten) den Heyer


Staatsraad

Geboren op 3 augustus 1979 in Voorburg

Opleiding

Studie politicologie aan de Universiteit Leiden
Rechtenstudie aan de Universiteit Leiden
Gepromoveerd in de rechtsgeleerdheid in 2011 aan de Universiteit Leiden

Loopbaan

Wetgevingsjurist bij de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Universitair docent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam
Rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Midden-Nederland
Universitair hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam
Staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 15 september 2023

Huidige nevenfuncties

Universitair hoofddocent internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam (deeltijd);
Redactielid Netherlands Yearbook of International Law.