Afdeling bestuursrechtspraak


De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit leden en staatsraden. Sinds 1 mei 2017 is mr. Bart Jan van Ettekoven voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak is verdeeld in drie juridische kamers: de Ruimtelijke-ordeningskamer, de Vreemdelingenkamer en de Algemene kamer. Zij zijn zowel rechter in eerste en enige aanleg als rechter in hoger beroep.

Elke kamer bestaat uit vaste leden en plaatsvervangende leden. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak kan leden die niet in een bepaalde kamer zijn ingedeeld, aanwijzen voor een zitting van die kamer. Bijvoorbeeld in geval van een zogenoemde 'combinatiezitting'. Hierbij worden zaken uit verschillende kamers gecombineerd op zitting behandeld. De aanwijzing geldt ook voor zaken die de Afdeling bestuursrechtspraak buiten zitting afdoet. Verder kan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak leden aanwijzen om verzoeken om een voorlopige voorziening te behandelen.

Staatsraden Afdeling bestuursrechtspraak