Mr. J.L.W. (Hans) Aerts


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Middelburg op 21 februari 1963

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Leiden

Loopbaan

Stafjurist en ambtenaar van Staat bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State
Rechter in de rechtbank Den Haag
Senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 15 mei 2024

Huidige nevenfuncties

Lid van het Veterinair Beroepscollege;
Vicevoorzitter van de Raad van Appèl van de Vereniging Nederlandse Draf- en Rensport.

(N.B. Hoofdfunctie: Senior raadsheer in het College van Beroep voor het bedrijfsleven)