Mr. F.R. (Frits) Salomons


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Amsterdam op 26 oktober 1962

Opleiding

Rechtenstudie aan de Universiteit van Amsterdam
Gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht

Loopbaan

Advocaat bij Strengers advocaten in Utrecht
Wetgevingsambtenaar bij het ministerie van Justitie
Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, aan de Vrije Universiteit Amsterdam
Raadsheer in het gerechtshof Den Haag
Raadsheer in de civiele kamer van de Hoge Raad
Staatsraad in buitengewone dienst bij de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 29 mei 2024

Huidige nevenfuncties

Lid van de Asser-adviesraad.

(N.B. Hoofdfunctie: raadsheer in de Hoge Raad)