Mr. H.G. (Herman) Rottier


Staatsraad (in buitengewone dienst)

Geboren in Eindhoven op 12 november 1956

Opleiding

Rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Utrecht

Loopbaan

Secretaris/jurist bij de Arboraad
Senior wetgevingsjurist bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Rechter in de rechtbank Almelo
Raadsheer en vervolgens senior raadsheer in de Centrale Raad van Beroep
Staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, sinds 15 mei 2024

Huidige nevenfuncties

Raadsheer-plaatsvervanger bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven;
Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

(N.B. Hoofdfunctie: Raadsheer in de Centrale Raad van Beroep)