Wendy Vos

Senior jurist in de Vreemdelingenkamer

"Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam studeerde ik af in het straf- en privaatrecht. Bij de Academie voor Overheidsjuristen en de Grotius Academie ging ik verder met bestuursrecht. Dat vind ik interessant vanwege de wisselwerking tussen de overheid en burgers. Ik werk nu vijftien jaar bij de Raad van State. Ik begon in de Milieukamer van de Afdeling bestuursrechtspraak – tegenwoordig de Omgevingskamer – maar de Vreemdelingenkamer past beter bij mij. Je doet veel uiteenlopende zaken, je komt het nodige te weten over de achtergrond van landen en mensen en je werkt met veel soorten regelgeving, zowel op nationaal als internationaal niveau. Het zijn vaak heel actuele onderwerpen.

Verder houd ik me als senior jurist bezig met het begeleiden van jonge juristen. Het is de bedoeling dat zij op een enig moment ambtenaar van staat worden en zelf zaken gaan behandelen. Daar komt veel bij kijken: de juiste wet- en regelgeving en jurisprudentie uitzoeken, zittingen voorbereiden, concept-uitspraken schrijven. Dat vereist allemaal specifieke vaardigheden. Zij doorlopen daarvoor een opleidingstraject en enkele van hen begeleid ik persoonlijk.

Ik zou graag willen doorgroeien tot staatsraad.

Persoonlijk heb ik een ambitie. Senior jurist is een prachtige functie, maar ik zou graag willen doorgroeien tot staatsraad, ook in de Vreemdelingenkamer. Daar ga ik voor.

2023 was voor mij een bijzonder jaar. Ik heb toen voor de tweede keer de Nijmeegse Vierdaagse gelopen – het jaar daarvoor was het vanwege de hitte maar drie dagen. Ik combineerde die dagelijkse wandelingen van 40 kilometer met een arbeidsmarktcampagne. We hebben bij de Afdeling bestuursrechtspraak extra juristen nodig. Ik droeg die dagen een T-shirt met als opdruk: ‘Jurist? Ik zoek collega’s!’ Tijdens het lopen kreeg ik veel respons. Door die actie werd ik door het juridische magazine Mr. uitgeroepen tot ‘Mr. van de week’.

Wat ik mooi vind aan de Raad is de open en communicatieve sfeer. Er is oog voor iedereen en er wordt rekening mee gehouden waar hij of zij behoefte aan heeft. Als kleuter ben ik volledig doof geworden door een hersenvliesontsteking, maar daar heb ik bij mijn dagelijkse werk weinig last van. Ik kan, als ik dat nodig vind, gebruikmaken van schrijftolken. Dat doe ik bij werkoverleggen, raadkamers en zittingen. Het is fijn dat de Raad als werkgever dit mogelijk maakt."