Commissie rechtseenheid bestuursrecht

De Commissie rechtseenheid bestuursrecht is ingesteld voor de afstemming en samenwerking tussen de hoogste rechtscolleges op het terrein van het bestuursrecht. De rechtscolleges kunnen rechtsvragen die de rechtseenheid raken, voorleggen aan de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. Deze commissie heeft over 2023 een jaaroverzicht uitgebracht. Met het jaaroverzicht wil de commissie inzicht bieden in haar werkwijze en in de kwesties die in het verslagjaar in het overleg aan de orde zijn geweest. Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de onderwerpen en rechtsvragen die in de commissie zijn besproken en van de uitspraken van de vier hoogste bestuursrechters waarin deze rechtsvragen aan de orde komen. Het jaaroverzicht is te vinden op de website van de Raad van State.

Grote kamer

De wet bepaalt dat een meervoudige kamer een zaak kan verwijzen naar een zogenoemde grote kamer als dat wenselijk is uit oogpunt van rechtsontwikkeling of rechtseenheid. Een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft op 1 maart 2023 twee uitspraken gedaan (ECLI:NL:RVS:2023:772 en ECLI:NL:RVS:2023:852) over de mogelijkheden om de formele wet aan het evenredigheidsbeginsel te toetsen. Op 19 juli 2023 heeft een grote kamer van de Centrale Raad van Beroep een uitspraak gedaan (ECLI:NL:CRVB:2023:1363) over evidente onredelijkheid van een boetebesluit en het terugkomen van in rechte onaantastbaar geworden boetebesluiten. Aan deze grote kamer namen de voorzitter en een staatsraad van de Afdeling bestuursrechtspraak deel.