Gedragsregels staatsraden

De Raad van State hecht veel waarde aan integriteit. Hij voert een beleid om integriteitsbewustzijn te bevorderen en misbruik van bevoegdheden, belangenverstrengeling en discriminatie te voorkomen. De vice-president heeft in overeenstemming met de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak en ‘gehoord de secretaris van de Raad van State’ op 1 februari 2021 de Gedragsregels staatsraden vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gepubliceerd op de website. De gedragsregels worden periodiek geëvalueerd.