De Raad van State draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad door te adviseren over wetgeving en door recht te spreken in bestuursrechtelijke geschillen.
De Raad legt hierover verantwoording af in zijn jaarverslag op deze website.

Interviews

interview_balk_2023

In gesprek! De nieuwe voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Rosa Uylenburg, secretaris Marja Horstman en vice-president Thom de Graaf blikken terug op het jaar 2023 én kijken vooruit naar de komende periode. En korte interviews met vier medewerkers van de verschillende directies van de Raad van State over hun werk in 2023.

Beschouwing

blok-beschouwing

De democratische rechtsstaat vormt de belangrijkste randvoorwaarde en waarborg voor een vreedzame samenleving. Dat spreekt niet vanzelf. Dat gaat niet vanzelf. De rechtsstaat moet je niet alleen onderhouden en versterken, de rechtsstaat moet zich ook verder ontwikkelen en waar nodig vernieuwen.

Zaken uitgelicht

casus_balk

Nieuw in het jaarverslag van de Raad van State: de rubriek ‘Adviezen en uitspraken uitgelicht’. Hierin worden drie adviezen van de Afdeling advisering en drie uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van het afgelopen jaar onder de loep genomen. Een verhalend inkijkje in het dagelijkse werk van de Raad van State.

Instituut

blok-instituut

Een instituut met twee taken onder één dak, dus met bijzondere kennis, inzicht en ervaring op het brede terrein van rechtsstaat, bestuur en rechtspraak.

Adviseur

blok-adviseur

Een overzicht van het werk van de Afdeling advisering van de Raad van State als wetgevingsadviseur en toezichthouder over begroting en klimaat in 2023.

Bestuursrechter

blok-bestuursrechter

Een overzicht van het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hoogste algemene bestuursrechter van Nederland in 2023.