Productie en doorlooptijden

Adviezen in 2023

In 2023 zijn 342 zaken aan de Afdeling advisering voorgelegd. Dit aantal ligt een stuk lager dan het jaar daarvoor met 396 zaken.

Het grootste deel van de aanvragen gaat over de verplichte advisering over (rijks)wetsvoorstellen en algemene maatregelen van (rijks)bestuur (in 2023: 274; in 2022: 294). Daarvan zijn 24 adviesaanvragen ontvangen door de Afdeling advisering van het Koninkrijk. Daarnaast zijn er onder meer 17 voorstellen voor onteigening, tien naturalisaties en zestien verdragen (verplicht) voor advies aanhangig gemaakt. Tweede Kamerleden dienden in totaal veertien initiatiefwetsvoorstellen voor advies in, een meer dan het jaar daarvoor. Verder zijn er vier nota’s van wijziging voor advies voorgelegd.

De Afdeling advisering heeft in 349 zaken advies of voorlichting uitgebracht. In 2022 waren dit er 377.

Gemiddelde adviesduur en dicta

Over het jaar 2023 bedroeg de gemiddelde adviesduur 46 dagen. Dat is precies gelijk aan de gemiddelde adviesduur in 2022. In 2023 zijn de meeste zaken (236; 72% van het totaal) binnen twee maanden afgedaan; in 2022 waren dat 239 zaken (70,5%). De intern afgesproken adviestermijn van drie maanden wordt in 37 gevallen overschreden (11,3%); in 2022 was dit in 36 gevallen (10,6%).

De Afdeling advisering geeft aan het slot van de adviezen een eindoordeel. Dit eindoordeel wordt een ‘dictum’ genoemd. Voor het dictum wordt gebruikgemaakt van vier standaardformuleringen die de ‘zwaarte’ van het advies aangeven. Is er ingrijpende kritiek op het voorstel, dan zal dit tot een ‘zwaar dictum’ leiden. In 2023 kregen 35 adviezen van de Afdeling advisering een zwaar dictum, in 2022 was dit aantal 26. In 2023 bedraagt het aandeel van de zware dicta 10,3%. Dat is drie procent hoger dan het aandeel adviezen met een zwaar dictum in 2022.