Marja Horstman

Secretaris van de Raad van State

"In 2023 zijn de resultaten van het werkbelevingsonderzoek uitgekomen. Ik vond het heel mooi dat 80 procent van onze collega’s daaraan heeft deelgenomen. We vroegen daarin: heb je plezier in je werk? Ervaar je werkdruk? Vind je dat je werkt in een veilige omgeving? Ervaar je verbinding met je leidinggevende? Voel je je ondersteund in je carrière? Met de antwoorden op al deze vragen kregen we goede input om op alle niveaus het goede gesprek met elkaar te voeren. Een overkoepelende conclusie: de collega’s zijn heel trots op het werk én op de organisatie. De Raad van State betekent veel voor de mensen die hier werken, het werk vinden ze maatschappelijk relevant.

Van dit onderzoek hebben we ook geleerd dat 40 procent van onze collega’s de werkdruk hoog of te hoog vindt. Dat is vooral een probleem als mensen niet makkelijk kunnen herstellen na een drukke periode. De werkdruk hangt nauw samen met het feit dat we bij enkele afdelingen mensen te kort komen en dus extra mensen kunnen gebruiken. We zijn bezig onze arbeidsmarktcampagne te intensiveren: in-housedagen, universiteiten bezoeken, oud-medewerkers inzetten als ambassadeur. Het verloop is best groot, dat past in de tijdgeest. Het lukt ons gelukkig weer wat beter om nieuwe medewerkers binnen te halen. Maar ook dat vraagt veel van de organisatie: nieuwe mensen moeten intern worden opgeleid door ervaren collega’s die het al druk hebben. Er is nog steeds plaats voor tientallen juristen en ict’ers.

Collega’s zijn trots op de Raad van State.

Uit het werkbelevingsonderzoek bleek ook dat medewerkers goed willen worden ondersteund in hun professionele ontwikkeling. We hebben een nieuw opleidingsplan. Verder speelt dat collega’s die hier elke dag een topprestatie leveren, het zichzelf niet gunnen om eens een foutje te maken. We proberen hen bij te brengen daar wat meer ontspannen mee om te gaan. Leidinggevenden kunnen hierin vertrouwen geven.

Ook het loopbaanbeleid heeft een impuls gekregen, nu we een opleidingsadviseur hebben aangenomen. We gaan de kennis- en vaardighedenontwikkeling verder professionaliseren en deze meer gestructureerd aanbieden.

Tot slot hebben we het afgelopen jaar weer meters gemaakt met ons zaaksysteem ‘Raadsaam’. De Afdeling advisering maakte daar al gebruik van, in 2023 is een deel van de rechtszaken van de Vreemdelingenkamer overgegaan. Met deze ervaringen kunnen we later makkelijker het systeem invoeren in de Algemene en de Omgevingskamer. Zo worden we digitaal steeds toekomstbestendiger."