Commissie rechtseenheid bestuursrecht

De Commissie rechtseenheid bestuursrecht is ingesteld voor de afstemming en samenwerking tussen de hoogste rechtscolleges op het terrein van het bestuursrecht. De rechtscolleges kunnen rechtsvragen die de rechtseenheid raken, voorleggen aan de Commissie rechtseenheid bestuursrecht. De commissie heeft over 2022 een jaaroverzicht uitgebracht. Met het jaaroverzicht wil de commissie inzicht bieden in haar werkwijze en in de kwesties die in het verslagjaar in het overleg aan de orde zijn geweest. Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de rechtsvragen die in de commissie zijn besproken en van de uitspraken van de vier colleges waarin deze rechtsvragen aan de orde komen. In het overzicht zijn ook uitspraken opgenomen die gaan over onderwerpen waarover de colleges op meer informele wijze overleggen. Het jaaroverzicht is te vinden op de website van de Raad van State.

Grote kamer

De wet bepaalt dat een meervoudige kamer een zaak kan verwijzen naar een grote kamer als dat wenselijk is uit oogpunt van rechtsontwikkeling of rechtseenheid. Bij de Afdeling bestaat een grote kamer uit vijf staatsraden. Op de website van de Raad van State is meer informatie te vinden over de grote kamer. Enkele uitspraken van de grote kamer zijn hiervoor al vermeld, zoals de uitspraak 'Harderwijk' van 2 februari 2022 en de uitspraken van 1 maart 2023 over de verhouding tussen de wetgever en de rechter.
Daarnaast heeft een grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak op 12 januari 2022 nog twee uitspraken gedaan over besluiten van de gemeente Purmerend over de verkoop van LPG bij een tankstation in die gemeente (ECLI:NL:RVS:2022:72 en ECLI:NL:RVS:2022:11). De conclusie van de staatsraad A-G in deze zaken over exceptieve toetsing van een algemeen verbindend voorschrift werd al in 2017 uitgebracht (ECLI:NL:RVS:2017:3557).