De Raad van State draagt bij aan het behoud en de ontwikkeling van de democratische rechtsstaat. Dat doet de Raad door te adviseren over wetgeving en door recht te spreken in bestuursrechtelijke geschillen.
De Raad legt hierover verantwoording af in zijn jaarverslag op deze website.

Interviews

jaarverslag_2022_website_banner_interviews

In gesprek! Vice-president Thom de Graaf, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Bart Jan van Ettekoven en secretaris Marja Horstman blikken in interviews terug op het jaar 2022 én kijken vooruit naar de komende periode. En korte interviews met vier medewerkers van de verschillende directies van de Raad van State over hun werk in 2022.

Beschouwing

blok-beschouwing

De algemene beschouwing staat dit jaar in het teken van de slagvaardige overheid. De overheid staat onder druk. De maatschappelijke opgaven zijn niet alleen urgent, maar ook ingewikkeld. Leefomgeving, jeugdzorg, asiel, toeslagen en rechtspraak zijn de vijf thema’s die de Raad in zijn beschouwing uitlicht en beschrijft.

Instituut

De Raad van State: twee taken onder één dak. De combinatie van deze taken binnen één instituut biedt de Raad een uniek zicht op het Nederlandse openbaar bestuur.

Adviseur

Een overzicht van het werk van de Afdeling advisering van de Raad van State als wetgevingsadviseur en toezichthouder over begroting en klimaat in 2022.

Bestuursrechter

Een overzicht van het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als hoogste algemene bestuursrechter van Nederland in 2022.