Emre Sener

Projectleider informatievoorziening

"Tijdens mijn studie bestuurskunde in Leiden raakte ik al bekend met de Raad van State. Het was dus niet helemaal vreemd terrein toen ik hier ging werken. Als interne projectleider informatievoorziening werk ik met anderen in ons projectteam aan een nieuw opleidingsregistratiesysteem. Het vorige systeem was wat basaal, het was ‘een veredelde excellijst’. Het was ook alleen bedoeld voor de juristen. Het nieuwe systeem is er voor alle medewerkers van de Raad van State en is veel gebruikersvriendelijker. Iedereen kan zich aanmelden voor cursussen, deze bijhouden en de persoonlijke ontwikkelingen volgen. Rond de zomer moet het helemaal zijn uitgerold.

Dit project is precies waar ik voor sta: goede relaties opbouwen met iedereen, want bij een volgend project kom je elkaar weer tegen. Dat is ook een voordeel van een interne projectleider. Voorheen waren er alleen maar externe projectleiders die voor één opdracht binnenkwamen. Externe projectleiders zijn ook nog steeds hard nodig. Maar nu zijn er ook interne projectleiders die een constante factor met zich meebrengen en steeds beter dezelfde taal spreken als de medewerkers.

Investeer in goede relaties want je komt elkaar overal tegen.

Het grootste project waar ik aan werk is de 'Kenniswiki', waar 250.000 documenten in staan: verrijkte uitspraken – ook oude die zijn gedigitaliseerd –, adviezen, vergaderdocumenten, interne notities, handboeken, noem maar op. Het was een uitdaging de juiste infrastructuur te vinden en daar kwam de ict-factor nog bij. Daarbij kruipen we als het ware in de medewerkers: hoe denken zij als ze iets zoeken, wat verwachten zij van het systeem? Daarvoor werken we veel samen met collega’s van verschillende directies. Het heldere doel dat we voor ogen hebben, is een volwaardig kennissysteem, maar alleen voor intern gebruik.

Daarnaast ben ik lid van de ondernemingsraad. Dankzij de OR zijn we aangesloten op de zogenoemde arbocatalogus van het Rijk, waarin verplichtingen van de werkgever staan. Die gaan over (thuis)werkplekken, voorzieningen op het werk, of er in de kamers klimaatbeheersing is, over sociale veiligheid, inclusiviteit en diversiteit. De arbocatalogus was voor ons een overwinning. Nu kunnen ook risico-inventarisaties en -evaluaties worden uitgevoerd. Op dit moment heeft werkdruk onze grote aandacht. Contact met onze achterban verloopt via de wandelgangen en via intranet. Zo weten ze ons ook te vinden. En ook hier geldt: investeer in relaties."