Samenstelling van de Raad en zijn Afdelingen

Er zijn in 2021 diverse personele wisselingen geweest in de samenstelling van de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak.

Afdeling advisering

De Raad van State verwelkomde drie nieuwe staatsraden voor de Afdeling advisering: dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg per 1 juni 2021 en dr. W.D. (Mirjam) Bult-Spiering en mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins per 1 september 2021.

In totaal vertrokken er zes staatsraden in 2021 bij de Afdeling advisering. In februari twee staatsraden in buitengewone dienst: mr. G.N. (Gerard) Roes en drs. D.M. (Dick) Sluimers. Dr. M. (Theo) van der Nat verliet per 1 april de Afdeling advisering en J. (Jan) Franssen per 1 juli. In de maand december vertrokken tot slot staatsraad in buitengewone dienst mr. F.Mdl.S. (Frits) Goedgedrag en staatsraad mr. H.G. (Henk) Lubberdink.

Afdeling bestuursrechtspraak

De Raad van State verwelkomde voor de Afdeling bestuursrechtspraak vier nieuwe staatsraden: mr. M. (Marion) Soffers op 1 augustus 2021, mr. J.J.W.P. (Jan-Joost) van Gastel en mr. G.O. (Onno) van Veldhuizen op 1 oktober, en mr. drs. J.H. (Jan) van Breda op 1 november 2021. De Raad verwelkomde daarnaast nog drie staatsraden in buitengewone dienst: prof. dr. drs. C.H. (Carla) Sieburgh op 1 juli en mr. A.L.J. (Nastja) van Strien op 1 augustus 2021. Beiden hebben als hoofdfunctie raadsheer in de Hoge Raad. Op 1 oktober 2021 trad mr. A.G.A. (Tonny) Nijmeijer als staatsraad advocaat-generaal toe tot de Afdeling bestuursrechtspraak. Mr. G. (Gerbrant) Snijders was al staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak, maar is met ingang van 1 juli 2021 staatsraad advocaat-generaal geworden en beschikbaar voor het nemen van conclusies.

In 2021 zijn ook zeven staatsraden vertrokken, te beginnen met mr. H. (Henny) Troostwijk per 1 mei. Per 1 augustus waren dat mr. P.B.M.J. (Paula) van der Beek-Gillessen, mr. J.A. (Hans) Hagen en staatsraad in buitengewone dienst mr. J. (Jaap) de Hullu. Mr. F.D. (Erik) van Heijningen en mr. J.J. (Jacques) van Eck zijn beiden per 1 september 2021 vertrokken. Tot slot heeft mr. drs. F.C.M.A. (Lex) Michiels per 1 november 2021 de Afdeling bestuursrechtspraak verlaten.