Productie en doorlooptijden

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft in 2021 ongeveer 9.150 zaken afgedaan. Daarbij zijn niet meegerekend de ongeveer 275 zaken van de in totaal 825 fosfaatprojectzaken van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, waaraan de Algemene kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak in 2020 en 2021 een bijdrage heeft geleverd.

In 2021 was het aanbod aan nieuwe zaken ongeveer 10.700. Dat zijn zo’n 1.400 zaken meer dan in 2020, maar daarmee is de instroom aan zaken nog niet terug op het niveau van vóór de coronaperiode.

De gemiddelde doorlooptijd van alle zaken in 2021 is 21 weken, dat is gelijk aan de gemiddelde doorlooptijd in de jaren daarvoor.

Vermeldenswaard is dat de instroom van zaken in de Omgevingskamer een sterk stijgende trend laat zien: plus 25% ten opzichte van 2020. Vanwege de coronabeperkingen, de stijgende moeilijkheidsgraad van de omgevingsrechtelijke zaken en het aanzienlijke tekort aan juristen bij de directie Bestuursrechtspraak – er zijn zo’n vijftig vacatures te vervullen – moet rekening worden gehouden met beperkte afdoeningscapaciteit en daardoor oplopende doorlooptijden. Een verdere specificatie van de instroom, uitstroom en doorlooptijden staat in de rubriek Bestuursrechtspraak in cijfers. In het jurisprudentieoverzicht (pdf, 1 MB) staan samenvattingen van de uitspraken die in 2021 een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de ontwikkeling van de jurisprudentie.