Internationale samenwerking

De coronapandemie heeft ertoe geleid dat ook in 2021 nagenoeg alle internationale fysieke activiteiten waaraan de Raad normaliter zou deelnemen zijn uitgesteld of afgelast. De reguliere internationale activiteiten van de Raad van State concentreren zich goeddeels op Europa, waarbij naast bilaterale contacten wordt deelgenomen aan activiteiten in Benelux- en EU-verband. Als medeoprichter van de Europese Vereniging van Raden van State en hoogste bestuursrechtelijke colleges (ACA-Europa) is de Raad een actief pleitbezorger van meer Europese samenwerking. Daarbij zijn naast thematische bijeenkomsten ook personele uitwisselingen en stages van belang voor de onderlinge kennisoverdracht tussen vergelijkbare colleges.

Hoewel de meeste activiteiten niet konden doorgaan, was de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in september 2021 aanwezig bij het jaarlijkse seminar van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en hield daar een toespraak over de toegang tot de rechter in coronatijd en na de coronaperiode. In oktober nam de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in Italië deel aan het seminarLaw, Courts and guidelines for the public administration’.

In juni 2021 heeft de vice-president op uitnodiging van de ambassadeur van Slovenië in Den Haag – destijds was haar land voorzitter van de Europese Unie – tijdens een lunchbespreking met alle EU-ambassadeurs een toelichting gegeven op het werk van de Raad van State in relatie tot enkele actuele maatschappelijke vraagstukken.

De Raad is voor de Afdeling bestuursrechtspraak ook lid van de wereldwijd opererende International Association of Supreme Administrative Jurisdictions / l'Association internationale des hautes juridictions administrative (AIHJA). Het secretariaat hiervan is ondergebracht bij de Franse Raad van State in Parijs. In 2021 zijn er vanwege de coronapandemie geen fysieke activiteiten georganiseerd. Het jaarcongres zal in juni 2022 worden gehouden in Brussel.