Afdeling advisering


De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. De Afdeling advisering bestaat uit leden en staatsraden en wordt voorgezeten door de vice-president, mr. Thom de Graaf. De Afdeling advisering bestaat uit vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie of vier ministeries.

Elke woensdag vergadert de Afdeling advisering van de Raad van State over de adviesaanvragen van regering en parlement. Tijdens de vergadering worden de definitieve adviezen vastgesteld.

Staatsraden Afdeling advisering

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf (voorzitter)

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann (plv. voorzitter)

J. (Jan) Franssen

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers

Mr. dr. J.J.M. (Sjaak) Jansen

Mr. H.G. (Henk) Lubberdink

Dr. M. (Theo) van der Nat

Mr. dr. N.J. (Nico) Schrijver

Mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel

Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

Mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Drs. R. (Richard) van Zwol

Mr. F.M. (Frits) d.l.S. Goedgedrag (in buitengewone dienst)

Drs. A.P.W. (Ad) Melkert (in buitengewone dienst)

Het voorwerk gebeurt in vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van twee of drie ministeries.

Sectie I

(Algemene Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

J. (Jan) Franssen (voorzitter)

Mr. dr. N.J. (Nico) Schrijver

Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

Mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen

Ir. M.B. (Marijke) Vos

​Sectie II

(Buitenlandse Zaken, Defensie, Justitie en Veiligheid)

Mr. dr. N.J. (Nico) Schrijver (voorzitter)

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers

Mr. H.G. (Henk) Lubberdink

Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

Drs. R. (Richard) van Zwol

​Sectie III

(Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport)

Drs. R. (Richard) van Zwol (voorzitter)

J. (Jan) Franssen

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Mr. dr. J.J.M. (Sjaak) Jansen

Dr. M. (Theo) van der Nat

Mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel

Mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann

​Sectie IV

(Economische Zaken en Klimaat, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Mr. dr. J.J.M. (Sjaak) Jansen  (voorzitter)

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers

Mr. H.G. (Henk) Lubberdink

Dr. M. (Theo) van der Nat

Mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann