Afdeling advisering


De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. De Afdeling advisering bestaat uit leden en staatsraden en wordt voorgezeten door de vice-president, mr. Thom de Graaf. De Afdeling advisering bestaat uit vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie of vier ministeries. Naast de vier secties zijn er drie bijzondere commissies binnen de Afdeling advisering die adviezen en beschouwingen voorbereiden.

Elke woensdag vergadert de Afdeling advisering van de Raad van State over de adviesaanvragen van regering en parlement. Tijdens de vergadering worden de definitieve adviezen vastgesteld.

Staatsraden Afdeling advisering

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf (voorzitter)

Mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen (plv. voorzitter)

Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

Dr. W.D. (Mirjam) Bult-Spiering

P.R.J. (Paul) Comenencia, MA (staatsraad van het Koninkrijk voor Curaçao)

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Mr. dr. E. (Eric) Helder

Dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers

Drs. R.A. (Andy) Lee (staatsraad van het Koninkrijk voor Aruba)

Mr. M.C. (Maria) van der Sluijs-Plantz  (staatsraad van het Koninkrijk voor Sint Maarten)

Mr. C.G. (Kees) van der Staaij

Mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel

Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann

Drs. R. (Richard) van Zwol

Secties

Het voorwerk gebeurt in vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van twee of drie ministeries.

Bijzondere commissies

Naast de vier secties zijn er drie bijzondere commissies binnen de Afdeling advisering die adviezen en beschouwingen voorbereiden.