Afdeling advisering


De Afdeling advisering van de Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en bestuur. De Afdeling advisering bestaat uit leden en staatsraden en wordt voorgezeten door de vice-president, mr. Thom de Graaf. De Afdeling advisering bestaat uit vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie ministeries. Naast de vier secties zijn er drie bijzondere commissies binnen de Afdeling advisering die adviezen en beschouwingen voorbereiden.

Elke woensdag vergadert de Afdeling advisering van de Raad van State over de adviesaanvragen van regering en parlement. Tijdens de vergadering worden de definitieve adviezen vastgesteld.

Staatsraden Afdeling advisering

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf (voorzitter)

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann (plv. voorzitter)

Mr. drs. B.J. (Bruno) Bruins

Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

Dr. W.D. (Mirjam) Bult-Spiering

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Mr. dr. E. (Eric) Helder

Dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers

Mr. dr. N.J. (Nico) Schrijver

Mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel

Mr. L.F.M. (Luc) Verhey

Mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Drs. R. (Richard) van Zwol

Secties

Het voorwerk gebeurt in vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van twee of drie ministeries.

Bijzondere commissies

Naast de vier secties zijn er drie bijzondere commissies binnen de Afdeling advisering die adviezen en beschouwingen voorbereiden.