Secties


De Afdeling advisering bestaat uit leden en staatsraden en wordt voorgezeten door de vice-president, mr. Thom de Graaf. De Afdeling advisering bestaat uit vier secties die het voorwerk doen. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie ministeries.