Bijzondere commissies


De Afdeling advisering bestaat uit leden en staatsraden en wordt voorgezeten door de vice-president, mr. Thom de Graaf. De Afdeling advisering bestaat uit vier secties. Iedere sectie behandelt de voorstellen van drie of vier ministeries. Naast de vier secties zijn er drie bijzondere commissies binnen de Afdeling advisering die adviezen en beschouwingen voorbereiden.

Bijzondere Commissie Koninkrijk

Wetgeving die raakt aan de Caribische landen van het Koninkrijk worden niet via de secties voorbereid, maar binnen de Bijzondere Commissie Koninkrijk. De adviezen over deze wetsvoorstellen worden vastgesteld in de vergadering van de Afdeling advisering van het Koninkrijk. Deze bijzondere commissie bestaat uit:

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf (voorzitter)

Dr. K.M. (Kathalijne) Buitenweg

P.R.J. (Paul) Comenencia, MA

Mr. G.J.H. (Bert-Jan) Houtzagers

Drs. R.A. (Andy) Lee

Mr. dr. N.J. (Nico) Schrijver

Mr. M.C. (Maria) van der Sluijs-Plantz

Mr. drs. B.P. (Ben) Vermeulen

Bijzondere Commissie Onafhankelijk begrotingstoezicht/Miljoenennota (Obt/Mn)

Sinds 2014 houdt de Afdeling advisering ook onafhankelijk toezicht op de naleving van de Europese begrotingsregels. Zij brengt twee keer per jaar een rapportage uit over het onafhankelijk begrotingstoezicht, in april en september. Ook brengt de Afdeling advisering elk jaar in september een advies uit over de Miljoenennota. De Bijzondere Commissie Obt/Mn bereidt de rapportages voor over het onafhankelijk begrotingstoezicht en het advies over de Miljoenennota. Deze worden vervolgens vastgesteld in de vergadering van de Afdeling advisering. Deze bijzondere commissie bestaat uit:

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf (voorzitter)

Mr. F.H.G. (Frank) de Grave

Mr. G.J.J. (Guus) Heerma van Voss

Dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann

Drs. R. (Richard) van Zwol

Bijzondere Commissie Klimaat

Op 1 september 2019 is de Klimaatwet in werking getreden. Daarin is bepaald dat de Afdeling advisering toetst of de regering met het Klimaatplan, de Klimaatnota en de Voortgangsrapportage voldoet aan de klimaatdoelstellingen van de Klimaatwet. De beschouwingen over het klimaat worden voorbereid door de Bijzondere Commissie Klimaat. De beschouwingen worden vervolgens vastgesteld in de vergadering van de Afdeling advisering. Deze bijzondere commissie bestaat uit:

Mr. Th.C. (Thom) de Graaf (voorzitter)

Dr. W.D. (Mirjam) Bult-Spiering

Mr. dr. E. (Eric) Helder

Dr. S.J.C. (Sigrid) Hemels

Mr. dr. N.J. (Nico) Schrijver

Mr. R.J.M. (Ronald) van den Tweel

Ir. M.B. (Marijke) Vos

Mr. S.F.M. (Sylvia) Wortmann