Mediators


Als partijen die bij een (hoger)beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak zijn betrokken, instemmen met mediation, kiezen zij vervolgens gezamenlijk een mediator. Op deze pagina staat een overzicht met geselecteerde mediators. Uit deze lijst kan in onderling overleg met de andere procespartijen een mediator worden gekozen. Als u klikt op de naam van één van de mediators verschijnen zijn of haar gegevens en een kort curriculum vitae.


Aanmelden als mediator

Bent u mediator en wilt u in dit mediatorsbestand worden opgenomen, dan kunt u via het mailadres [email protected] een verzoek indienen. Uw verzoek zal worden beoordeeld op geschiktheid. Daarbij is in ieder geval vereist dat u MfN-registermediator bent en dat u bent ingeschreven als mediator bij de Raad voor Rechtsbijstand met richtingsgebied bestuursrecht. Bovendien heeft u als mediator ervaring in bestuursrechtelijke geschillen die aanhangig zijn geweest bij rechterlijke colleges. Bij de beoordeling van uw verzoek wordt ook rekening gehouden met de regionale spreiding van de mediators die al deel uitmaken van het mediatorsbestand. In uw verzoek vermeldt u:

  • uw adres, woon/werkplaats en telefoonnummer
  • adres van uw website
  • uurtarief en bankrekeningnummer
  • beknopt curriculum vitae (zie als voorbeeld de cv's van de mediators hierboven)

Bij uw verzoek voegt u een bewijs dat u MfN-registermediator bent en dat u als mediator bent ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. U krijgt zo spoedig mogelijk bericht of u als mediator in het bestand van de Raad van State wordt opgenomen.