Truke Zeinstra (Bears)


Gegevens

Bearsterdyk 48
9025 BR Bears
Telefoon: 058-2519724
Mobiel: 06-15840317
E-mail: [email protected]
Website: www.trukezeinstra.nl
Werkgebied: Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Noord-Holland, Overijssel.
Uurtarief: € 145,00 ex BTW.
Bankrekening: NL91RABO0133037991 t.n.v. Truke Zeinstra, Mediation, Training en Coaching.

Curriculum Vitae

Truke Zeinstra (1953) is oorspronkelijk opgeleid als maatschappelijk werker. Aan de Open Universiteit volgde zij een aantal modules, o.a. organisatiekunde (1991); Post HBO opleiding voor gezinsproblemen (1994); opleiding tot stressconsultant (2005). Zij is sinds 1996 mediator, geregistreerd bij het NMI, zij volgde de basisopleiding bij het Centrum voor Conflicthantering. Sinds 2003 is zij NMI registermediator.

In 2006 volgde zij de studiedag Mediation in Bestuursrecht en in 2009 de training Mediation en Ruimtelijke Ordening aan de Hogeschool van Utrecht. In 2011 rondde zij de opleiding tot on line mediator af (Juripax en RvR gecertificeerd). Vanaf het begin van het project Mediation naast Rechtspraak is zij ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand in het arrondissement Leeuwarden (sinds 2006 ook in Groningen). Zij is lid van de Nederlandse Mediators Vereniging afdeling Noord.

Truke Zeinstra werkte gedurende 28 jaar bij de landbouworganisaties in Noord Nederland als adviseur, mediator en coach. Vanuit die functie heeft zij veel kennis opgedaan over het agrarische bedrijfsleven, bedrijfseconomie, ruilverkavelingen, vergunningverlening en ruimtelijke ordening. Zij hield zich tevens veelvuldig bezig met bedrijfsopvolging, samenwerkingsvraagstukken, bedrijfsbeëindiging en familiezaken.

Truke Zeinstra heeft in de loop der jaren honderden mediations uitgevoerd. Naast mediation heeft zij veel ervaring opgedaan met het geven van cursussen en inleidingen, met name in de agrarische sector. Zij kent die sector van binnenuit en is, met name in Noord Nederland, een door velen gekende professional. Zij gaf o.a. een workshop over conflicthantering en mediation aan gemeenteambtenaren.


truke-zeinstra