Mr. Hilda van der Tuin (Joure)


Gegevens

Huisjurist b.v. 
mr. Hilda van der Tuin
Oer de Feart 157
8502 CV Joure
www.huisjurist.nl
Telefoon: 058 2134716
Inschrijvingsnummer NMI is M4888
Inschrijfnummer RvR is R50158
Het adres van mijn mediationkantoor is identiek aan bovenstaand adres.
Uurtarief: € 190 exclusief BTW en inclusief eventuele reiskosten.
Bankrekeningnummer: NL36INGB0009227176 t.n.v. Huisjurist b.v.

Curriculum Vitae

mr. Hilda van der Tuin is aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd aan de faculteit Notarieel recht, waarbij de nadruk op het vastgoedrecht, belastingrecht en personen- en familierecht ligt. Vanaf haar afstuderen werkte zij bij diverse gemeentelijke overheden en ZBO's. Sinds 2001 is zij als zelfstandig gevestigd adviseur werkzaam. Haar focus ligt daarbij op de ruimtelijke ordening, natuurbeschermingswetgeving, vastgoed en grondzakenaangelegenheden (ook buisleidingenstraten en leidingentrace's), LNG, Bibob, handhaving (inclusief kamerverhuur en permanente bewoning van recreatiewoningen), toerisme en subsidies (Waddenfonds).
Zij is zowel thuis in de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke aspecten van deze beleidsterreinen.

Hilda van der Tuin schreef in opdracht van diverse gemeenten verordeningen, PPS- en samenwerkingsovereenkomsten, algemene verkoopvoorwaarden en beleidsstukken en was ook verantwoordelijk voor complexe wetgevingstrajecten. Vanaf 2006 is mr. Hilda van der Tuin gecertificeerd. Zij was toen al enige jaren werkzaam als NMI-mediator. Zij werkt als rechtbankmediator voor de rechtbanken van Leeuwarden, Zwolle-Lelystad en Groningen. Haar comfortabele kantoor is uiterst centraal gelegen in de buurt van de A6 en de A7, op een uurtje van Amsterdam. Het kantoor is niet afluisterbaar, discreet gelegen, geschikt voor mindervaliden en voorzien van voldoende gratis parkeerruimte en een kantine.

Sinds 2015 heeft mevrouw Van der Tuin ook een kantoor in Dubai. Zij staat daar als (internationaal) mediator ingeschreven bij het DIFC. Zij is ook internationaal arbitrator.

Zij werd meerdere malen verkozen tot Mediator of the year, corporate mediator of the year, best in contract negotiation, finance litigation firm of the year en most innovative legal consultancy firm.

Mevrouw Van der Tuin werkt ook buiten kantooruren en in de weekenden als mediator.


mr-hilda-van-der-tuin