Mr. Hermine van den Hoek (Den Haag)


Gegevens

Adres: Koninginnegracht 91
2514AK Den Haag
Telefoon: 06 - 539 597 74 / 070 - 382 44 60
E-mail: [email protected]
Rekeningnummer: 373606028 t.n.v. Hermine Taal bv
Tarief: 160,00 euro per uur.
Leeftijd: 49 jaar
Nationaliteit: Nederlands
Burgerlijke Staat: Gehuwd, 3 kinderen

Curriculum Vitae

Opleiding

2004 -2005 : opleiding mediation bij Centrum voor Conflicthantering
2005 - heden: geregistreerd mediator NMI
2008: gecertificeerd mediator NMI
1980 -1986: Nederlands Recht, Erasmus Universiteit
1984 – 1986: Communicatie, Universiteit Utrecht
1972 – 1980: Gymnasium A

Juridische werkervaring

1989 - 1996 : Medewerker Juridische Zaken van de Orde van Raadgevende Ingenieurs (ONRI). De werkzaamheden bestonden o.a. uit het ontwerpen van Uniforme Aanbestedingsregelingen tezamen met juristen van VROM, BNA en het AVBB. Tevens afstemming met overige partners over juridisch inhoudelijke zaken. Alsmede juridische ondersteuning aan de leden. Verslaglegging van besprekingen hierover en mondelinge advisering.
1993 – 1999 : vice-voorzitter Beroep – en Bezwarencommissie Ruimtelijke Ordening,Milieu, Volkshuisvesting en Verkeer van de gemeente Den Haag
1999 – 2003 : lid Beroep- en Bezwarencommissie Ruimtelijke Ordening , Water en Milieu van de Provincie Zuid-Holland
1999 – heden : voorzitter Klachtencommissie discriminatie en personeelszaken HTM
2002 – 2006 : voorzitter Bezwarencommissie gemeente Bergschenhoek
2004 - heden : lid Bezwarencommisie Hoogheemraadschap Delfland
2004 – heden : lid Bezwarencommissie Hoogheemraadschap Rijnland
2005 – heden : vice-voorzitter Beroep- en Bezwarencommissie gemeente Rotterdam
2006 – heden: lid landelijke klachtencommissie voor het christelijk onderwijs
2005 – heden : mediator bij Bureau Bemiddeling en Mediation Den Haag

Overige werkervaring

1986 – 1990 : bestuurslid CDJA Den Haag
1990 - 1996: bestuurslid CDAV Den Haag
1993 – 1999: lid Gemeenteraad Den Haag voor de CDA-fraktie. Portefeuille : Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting en Cultuur.
1999 - 2007: lid Provinciale Staten voor de CDA-fraktie in Zuid-Holland. Portefeuille: Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting en Zorg.
1999 – 2001: voorzitter Klankbordgroep trambaanomlegging Den Haag.
2004 – 2007: lid Klankbordgroep Sociale Zekerheid Gemeente Den Haag
2004 - 2007: voorzitter van 3 Begeleidingsgroepen Randstadrail Gemeente Den Haag
2004 - heden: voorzitter Begeleidingsgroep Hubertustunnel Gemeente Den Haag
2005 - 2006: voorzitter oudercommissie Schoolvereniging Wolters Den Haag
2007 – heden: advieswerk en trainingen voor Verkeer en Waterstaat, DGwater, mbt Burgerparticipatie
2007 – heden: lid bezwarencommissie Provincie Zuid-Holland
2007 - heden: adviseur burgerparticipatie gemeente Oegstgeest
2007 - heden: freelance partner bij adviesbureau B&A, Den Haag
2007 - heden: projectleider digitale muurkranten voor de gemeente Den Haag
2008: onderzoek uitgevoerd over de lokale media-activiteiten in het kader van Burgerparticipatie, gemeente Den Haag
2008: Publicatie ‘Belangenmanagement bij publieksparticipatie’ in opdracht van Inspraakpunt, Den Haag.
2005 - heden: mediator bestuurlijke zaken en arbeidsrecht.
2008 - heden: betrokken bij project “Mediation binnen de overheid’ van BZK, waaronder Gemeente Woerden, Nieuwegein, Capelle en Waternet.