Drs. Ali al Hadaui (Ede)


Gegevens

Drs. Ali al Hadaui
Molenstraat 142A
6711AX Ede
Telefoon: 085-3031176
Mobiel: 06-24747839
E-mail: [email protected]
Website: www.koekenei-mediation.nl
Uurtarief: €225,- euro, exclusief 21% btw
Bankrekeningnummer: NL76TRIO0198058799 t.n.v.Koek en Ei Mediation

Curriculum Vitae

Drs. Ali al Hadaui (1975) studeerde in 2006 af als cultureel antropoloog en ontwikkelingssocioloog aan Universiteit Leiden. Na zijn afstuderen werkte hij als beleidsadviseur bij gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag en vervolgens als beleidsmedewerker ‘mediationvaardigheden bij de overheid’ bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarna bekleedde hij twee functies tegelijk, als stafadviseur van de directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties en als secretaris van de Vereniging voor Klachtrecht onder voorzitterschap van de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Zijn lessen als professional bij de overheid is dat er niet alleen moet worden gekeken wat er in de wet staat, maar dat er ook rekening dient te worden gehouden met de situatie van een burger, een instelling of bedrijf. Alleen dan kan er prettig contact zijn.

De liefde voor mediation begon in 2010 toen hij nog bij het ministerie van Binnenlandse Zaken werkte en daarnaast vrijwilligerswerk als buurtbemiddelaar deed. Hij maakte van zijn hobby zijn werk. Alles bij elkaar opgeteld heeft Ali al Hadaui met ruim 500 mediations een brede ervaring op verschillende terreinen, onder andere als mediator in zaken met verschillende partijen als een rijksdienst, UWV en diverse gemeenten.

Naast bestuursrechtelijke zaken voert Ali al Hadaui mediation uit in arbeids-, familie- en strafzaken (mede) op verwijzing van rechtbanken Den Haag, Rotterdam, Noord-Holland, Midden-Nederland, Amsterdam. Ook op verwijzing van gerechtshoven Den Haag en Amsterdam voert hij mediations uit. Met hard werken maar ook met veel plezier is hij mediator in internationale kinderontvoeringszaken, met meer dan 20 gevoerde mediations in de afgelopen drie jaren.

Ali al Hadaui is lid van de Vereniging van Mediators in de Gezondheidszorg en van de Vereniging van Mediators in Strafzaken. Geregeld draagt hij bij aan het tijdschrift Nederlandse Mediation door geanonimiseerde en tegelijk gedetailleerde casussen aan te leveren.

Zijn ervaring als mediator met een migrantenachtergrond die zeven talen spreekt en als trainer interculturele communicatie maakt vaak het verschil in het bereiken van een doorbraak in impasses bij interculturele en interreligieuze kwesties.