Mr. Jacques de Waart (LLM, BBA) (Amersfoort)


Gegevens

J.A.Th.M. de Waart
Hobbemastraat 38-40
3817 PS Amersfoort
Tel: 033 4656060 / 06 50949708
E-mail: [email protected]
Website: www.de-waart.nl
Uurtarief: € 300,- exclusief btw
Bankrekening: NL37 INGB 0652 9406 92 t.n.v. De Waart te Amersfoort

Curriculum Vitae

Jacques de Waart is erkend mediator (MfN, NMI, DNV, RM, RvR, ACB, IMI, ICC) met 20 jaar ervaring als advocaat (1995 tot 2015). Sinds 2000 is hij mediator met inmiddels een ruime ervaring in het bemiddelen van zeer uiteenlopende geschillen binnen en tussen ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden. Hij is gespecialiseerd in complexe situaties met meerdere partijen en groepen en bemiddelt onder meer in: ruimtelijke ordening, politieke partijen, gemeenteraad, projectontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Jacques wordt door partijen gekenschetst als een mediator die in staat is zich met iedereen te verbinden, die ruimte creëert, aimabel is en wanneer nodig confronterend. Hij is een snelle denker met een heldere constructieve ordening van proces en inhoud. Rechters en advocaten maken graag gebruik van zijn inzet als mediator.

Hij is ervaren in de ééndagsmediation die hij als aanpak mede-ontwikkelde voor de rechtbank Midden Nederland.

Jacques de Waart biedt trainingen op maat op het gebied van conflictmanagement en onderhandeling. Hij trainde parlementaire enquête- en bezwaarcommissies. Hij ontwikkelt en verzorgt trainingen, nationaal en internationaal, en heeft werkervaring in conflictbemiddeling in diverse Balkanstaten, Rwanda en DR Congo. Hij is betrokken bij de totstandkoming van mediation-wetgeving.

Sinds 2000 is hij lid van diverse landelijke commissies ter waarborging van de kwaliteit van mediation; is voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Mediation-advocaten (NVVMA) en is medeoprichter (2012) van de Vereniging Corporate Mediation.

Hij is een van de auteurs van Models for Mediation, survey and visuals (Boom, 2019), het Handboek Mediation (Sdu, 2005 - 2013), de Toolkit Mediation Advocacy (Boom, 2007) en Groepsmediation, dynamiek, procesontwerp en werkvormen (NMI-kennisreeks, 2008; Sdu Mediationreeks 2015), en publiceert over mediation in het Tijdschrift Conflicthantering (Sdu), Advocatenblad en het Nederlands Juristenblad.


Mr. Jacques de Waart (LLM, BBA)