Drs. J.J. Demoed (Hazerswoude-Dorp)


Gegevens

Drs. J.J. Demoed
Voorweg1d
2391 AA Hazerswoude-Dorp
Telefoon: 0172 – 23 25 23
Mobiel: 06- 54 93 26 45
E-mail: [email protected]
Uurtarief: in overleg (zaak afhankelijk)
Bankrekeningnummer: NL20INGB0002618660 tnv J.J. Demoed

Curriculum Vitae

Hans Demoed is MfN Registermediator en heeft een uitgebreide ervaring met mediation en mediationvaardigheden (pre mediation). Hij is ook aangesloten als mediator bij de Stichting Mediation in Milieu en Ruimtelijke Ordening (MRO). Hij ziet mediation als een betere oplossing en ervaart in de praktijk dat deuren die gesloten bleven, door op een andere wijze naar het vraagstuk te kijken. In het dagelijks leven is de hij manager bij de gemeentelijke overheid.

Naast mediation treedt Hans Demoed ook op als procesbegeleider en bemiddelaar. Deze ervaring stelt hem in staat een breed instrumentarium in te zetten als mediator bij het slechte van grote belangentegenstellingen in gerezen conflicten. “We kunnen tijden zoeken naar de uiteenlopende belangen, maar de zoektocht is gericht op dat ene gemeenschappelijke belang dat doorslaggeven kan zijn.”

Mediationstijl

Als mediator heeft Hans Demoed oog voor het proces en de betrokkenheid van partijen daarin. Met een brede kennis en ervaring in het speelveld van milieu en ruimtelijke ordening. Hij brengt processen verder, reflecteert partijen op hun inbreng en weet op deze manier de kern van het conflict op tafel te krijgen. Vervolgens begeleidt hij partijen naar de slag van de uitvoering van de afspraken.

Netwerken en ervaring

Een ruime ervaring als mediator en bemiddelaar in verschillende situaties, met name op het gebied van bestuursrecht en arbeidsrecht. Daarnaast ook ruime bestuurlijke ervaring en een breed netwerk. Actief binnen de Stichting Mediation in Ruimtelijke Ordening en Milieu en andere netwerken van registermediators. Samen met andere mediators bezig met het opzetten van regionale pools voor gemeenten om zo het instrument mediation daarin te verbreden.


drs-j-j-demoed