Karin Blekkingh (Grootebroek)


Gegevens

Karin Blekkingh
Zesstedenweg 152
1613 KC Grootebroek
Telefoon: 06 – 57943591 of 0228 – 517040
E-mail: [email protected]
Website: www.buisenblekkingh.nl
Uurtarief: € 190,- exclusief BTW (exclusief administratiekosten, reis- en verblijfskosten)
Bankrekening: NL10INGB0004389963

Curriculum Vitae

Karin Blekkingh is gecertificeerd MfN Registermediator. Karin is gespecialiseerd in bestuursrechtelijke conflicten, met als zwaartepunt conflicten op het gebied van bouwen, milieu, ruimtelijke ordening, samenlevingszaken, beleid en projectmanagement. Zij is bovendien geaccrediteerd Strafrecht- en Familiemediator. Zij is mede-eigenaar en trainer van het bureau Buis & Blekkingh Mediators en Trainers, dat zich heeft gespecialiseerd in mediation in en rond de overheid én in trainingen in mediationvaardigheden voor ambtenaren en bestuurders. Zo werkt zij enerzijds aan reparatie van ontstane conflicten en anderzijds aan het voorkomen daarvan. Door de combinatie van haar ervaring als voormalig overheidsambtenaar, trainer en mediator weet Karin als geen ander hoe de overheid 'denkt'.

Na bijna 20 jaar bij uiteenlopende gemeenten te hebben gewerkt, eerst als beleidsmedewerker en ten slotte als manager op onder meer de terreinen grondgebiedszaken, projectmanagement en welzijn, heeft zij haar brede ervaring binnen de overheid op een nieuwe wijze aangewend en is zij sinds 2008 succesvol als mediator aan de slag gegaan. Karin heeft veel ervaring in conflicten tussen particulieren/bedrijven en overheden, maar vooral ook in conflicten tussen overheden en hun partners onderling. De benodigde expertise en kennis voor deze vaak complexe mediations houdt Karin actueel doordat zij regelmatig door met name overheden wordt gevraagd bij conflicten.

Karin Blekkingh heeft managementswetenschappen gestudeerd, privaatrecht én bestuursrecht met de specialisaties milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht en uiteraard handhaving en vergunningverlening.


karin-blekkingh