Mr. M.O. Pe MPM (Den Haag)


Gegevens

PE Beleids-en Organisatie Advies
Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL Den Haag

E-mail: [email protected]
Tel: 06 - 55187666

Locatie Amsterdam Zuidas:
Afspraken in overleg ook mogelijk op:
Barbara Strozzilaan 101-201
1083 HN Amsterdam

Uurtarief: € 150,- exclusief 21.0% BTW, ofwel € 181,50 per uur inclusief 21.0% BTW.

Curriculum Vitae

Vooropleiding
Mw. mr. Ma Oeh Pe MPM MDR MSc is juriste, gespecialiseerd in staats-en bestuursrecht. Zij heeft daarnaast een tweejarige postdoctorale opleiding voor openbaar bestuur gevolgd (Master of Public Management: Universiteit Twente), een tweejarige postdoctorale opleiding voor geschillenbeslechting (Master of Dispute Resolution, Universiteit van Amsterdam), alsmede een Masteropleiding Bestuurskunde (Universiteit Leiden).
Zij heeft ook diverse andere trainingen op bet gebied van mediation, onder andere in de V.S., gevolgd.

Werkervaring algemeen
Zij is circa dertig jaren werkzaam in de overheidssector en de organisatie adviessector. Zij is werkzaam geweest in diverse functies in de overheidssector: Rijkswaterstaat (waterbeheer, waterkwaliteit, infrastructuur nat en droog), het ministerie van VROM (luchtvaart, duurzaam bouwen) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (toezicht). Als organisatie adviseur is zij gespecialiseerd in het begeleiden van strategie trajecten, fusies en complexe beleidsprojecten (verkeer en vervoer, milieu, veiligheid, luchtvaart, cultureel erfgoed, ICT). Nadere informatie is op aanvraag verkrijgbaar.

Werkervaring en specialisatie mediation
Specialisaties: geschillen op het gebied van openbaar bestuur (o.a. milieu en ruimtelijke ordening), arbeid, civiel (o.a. uitvoering van contracten), sociale verzekeringen, buren. Zij is vanaf de start van het project Mediation naast rechtspraak van het ministerie van Justitie als mediator werkzaam geweest voor de rechtbank Amsterdam, sector bestuursrecht en kanton. Daarnaast is zij als mediator werkzaam voor de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, civiel en kanton. Zij heeft meegewerkt aan het pilotproject van de Raad van State, en het College voor Beroep en Bedrijfsleven.

Zij heeft meegewerkt aan een voorlichtingsfilm over mediations in het openbaar bestuur, in opdracht van het Landelijk bureau Mediation. Zij heeft geparticipeerd in één van de pilotprojecten van de rechtbank Amsterdam in het kader van het programma Conflictoplossing op maat.