Drs. H. Bekkers (Amsterdam)


Gegevens

Drs. H. Bekkers 
Dufaystraat 9-III
1075 GS Amsterdam

Bezoekadres: 
Dufaystraat 9-III
1075 GS Amsterdam
Tel: 06 51 28 64 22 
E-mail: [email protected] 
Mediationcode: M10899
Inschrijvingsnummer bij de Raad voor de Rechtsbijstand: R41034
Uurtarief: € 190,- (exclusief BTW)  Bankrekeningnummer: NL55ABNA0517162830 t.n.v. Nieuw Script

Curriculum Vitae

Bedrijven + burgers + overheid: mediation, dialoog, beleidsbemiddeling,

Hans Bekkers voert sinds 2011 mediations uit op het raakvlak van overheid, bedrijven en burgers. Hij heeft uitgebreide ervaring op het gebied van complexe mediations met veel partijen.
Kenmerkend zijn ‘multiparty’ zaken waarbij gelijktijdig belangen van verschillende overheden, collectieven én individuele burgers, brancheorganisaties én individuele bedrijven op tafel komen. Maar evengoed zijn er geschillen tussen één overheid versus één burger.

Sectoren onder andere: samenwerking binnen het openbaar bestuur, bestuur en politiek, participatie in de openbare ruimte, vergunningverlening, overlast, slibstort, windparken, havens, infrastructuur en gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ordening.

Voor Rechtbank Amsterdam voert Hans Bekkers mediations uit in bestuursrechtelijke zaken en daarnaast in strafrechtzaken.

Werkervaring

Sinds 2008 werkzaam vanuit Nieuw Script. Daarvoor adviseur bij B&A Groep te Den Haag, gespecialiseerd in samenwerkingsvraagstukken tussen en met overheden.

• 2018 kerntrainer bij Centrum voor Conflicthantering
• 2016-2018 associé bij Schonewille & Schonewille – zakelijke en overheidsmediations
• 2008 Oprichter van Nieuw Script
• 2000-2008 adviseur en directielid van B&A Groep BV
• 1997-2000 adviseur bij Da Vinci Groep BV
• < 1997 samenwerkingsvraagstukken bij bedrijven en pelotonscommandant bij het Korps Mariniers.

Opleiding en ervaring

Effectief omgaan met verschillende invalshoeken loopt als rode draad door het leven van Hans Bekkers. Geboren in Nieuw-Guinea, met familiewortels in zowel de Rotterdamse haven als het Korps Mariniers. Gewoond en gewerkt in Nederland, VS, Aruba, Curaçao en België. Naast deze ‘basisopleiding’ zijn verdere opleidingen:

• Doctoraal Economische geografie: Universiteit Utrecht/ Ruimtelijke innovatie: University of Florida
• Facilitator MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) (Certificering OPP)
• Executive coaching (Hoogendijk)
• MfN-registermediator (M10899) (Van der Hoeven Nelissen) en specialisaties (CVC)
• Korps Mariniers: pelotonscommandant.

Mediation specialisaties

• Business mediation (CVC)
• Overheidsmediation (CVC)
• Mediation in strafzaken (CVC)

Nevenactiviteiten

Trainer in mediation bij het Centrum voor Conflicthantering;
trainer in beleidsbemiddeling bij Beleidsbemiddeling.

Bestuurslid van

• Stichting mediations in Milieu en Ruimtelijke Ordening (SMRO)
• Vereniging Mediators voor de Overheid (VMO)
• Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

Als bestuurslid van SMRO, Stichting mediations in Milieu en Ruimtelijke Ordening en van VMO, Vereniging Mediators voor de Overheid, draagt hij bij aan de ontwikkeling van het vakmanschap en de succesvolle inzet van mediators bij geschillen tussen en met overheden. Hij schreef onder andere mee aan de SMRO-uitgave: ‘Doorbreken van impasses, de praktijk van de leefomgevingsmediator’ (2017).


Hans Bekkers