Woo-besluiten


De Raad van State maakt zelf al veel informatie actief openbaar. Naar aanleiding van een concreet verzoek maakt de Raad van State op basis van de Wet open overheid ook informatie openbaar. Dat heet ‘passieve openbaarmaking’. Hieronder staat een overzicht van alle Woo-besluiten met achterliggende documenten of een verwijzing daarnaar die de Raad van State op deze wijze openbaar heeft gemaakt.

Woo-besluit inzake openbaarmaking bestuurskosten vice-president en voorzitter Afdeling bestuursrechtspraak (25 mei 2023) (pdf, 1.8 MB)

Woo-besluit inzake adviezen van de Afdeling advisering van voor 1980 (7 november 2022) (pdf, 220 kB)

Woo-besluit inzake het bewijs van de 'Gratie Gods' (31 oktober 2022) (pdf, 298 kB)

Woo-besluit inzake volmacht- en machtigingsbesluiten Raad van State (21 oktober 2022) (pdf, 2.6 MB)

Woo-besluit inzake klacht Nationale Ombudsman en gemeente Veldhoven (26 september 2022) (pdf, 366 kB)

Woo-besluit inzake Onteigening in de gemeente Dordrecht (23 september 2022) (pdf, 285 kB)

Woo-besluit inzake verslag beraadslaging zitting bestuursrechtspraak (19 september 2022) (pdf, 241 kB)

Woo-besluit inzake ingebrekestelling bestuursrechtspraak (13 september 2022) (pdf, 272 kB)

Woo-besluit inzake documenten over o.a. alle corona-varianten tot en met heden (12 september 2022) (pdf, 267 kB)

Woo-besluit inzake informatie over toekomstige bouwactiviteiten omtrent De Kopse Waard (12 september 2022) (pdf, 197 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling Advisering over introductie gecombineerde geslachtsnaam (1 september 2022) (pdf, 403 kB)

Woo-besluit inzake informatie over initiatiefwetvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen (17 augustus 2022) (pdf, 304 kB)

Woo-besluit inzake informatie over wetsvoorstel Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen (4 augustus 2022) (pdf, 313 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over initiatiefwetsvoorstel over informatiepositie van het parlement over de EU (16 juni 2022) (pdf, 239 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging van artikel 23 Grondwet over gelijke kansen in het onderwijs (16 juni 2022) (pdf, 252 kB)

Woo-besluit inzake alle door de Afdeling advisering vóór 1 mei 2022 vastgestelde adviezen over initiatiefvoorstellen (16 juni 2022) (pdf, 236 kB)

Woo-besluit inzake alle in artikel 10.2B Woo bedoelde adviezen van de Afdeling advisering (16 juni 2022) (pdf, 227 kB)

Woo-besluit inzake buiten behandeling laten van verzoek om informatie (13 juni 2022) (pdf, 241 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging Transgenderwet non-binaire geslachtsaanduiding (3 juni 2022) (pdf, 271 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging van de WMO 2015 waar­bij alle ge­meen­ten ver­ant­woor­de­lijk wor­den voor be­schermd wo­nen (3 juni 2022) (pdf, 236 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Spoed­wet con­di­ti­o­ne­le eind­af­re­ke­ning di­vi­dend­be­las­ting (19 mei 2022) (pdf, 243 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek (19 mei 2022) (pdf, 240 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Wet verval bijzondere aanwijzigingsbevoegdheden openbaar ministerie (19 mei 2022) (pdf, 242 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Wet kind, draagmoederschap en afstamming (19 mei 2022) (pdf, 249 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Verzamelwet gegevensbescherming (19 mei 2022) (pdf, 248 kB)

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging van de Awgb en het Wetboek van Strafrecht (19 mei 2022) (pdf, 230 kB)