Woo-besluiten


De Raad van State maakt zelf al veel informatie actief openbaar. Naar aanleiding van een concreet verzoek maakt de Raad van State op basis van de Wet open overheid ook informatie openbaar. Dat heet ‘passieve openbaarmaking’. Hieronder staat een overzicht van alle Woo-besluiten met achterliggende documenten of een verwijzing daarnaar die de Raad van State op deze wijze openbaar heeft gemaakt.

Woo-besluit inzake reactie op open brief

Woo-besluit inzake aangetekende postbezorging

Woo-besluit inzake gegevens Afdeling advisering m.b.t. advies Wet betaalbare huur

Woo-besluit inzake scriptieprijs 2021

Woo-besluit inzake integriteitsschendingen over het tijdvak 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022

Woo-besluit inzake passage "perverse prikkels en overbelasting" in jaarverslag Raad van State 2022

Woo-besluit inzake passage bestuurlijke dwangsom in jaarverslag Raad van State 2022

Woo-besluit inzake Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie

Woo-besluit inzake adviezen van de Afdeling advisering van voor 1980

Woo-besluit inzake het bewijs van de 'Gratie Gods'

Woo-besluit inzake klacht Nationale Ombudsman en gemeente Veldhoven

Woo-besluit inzake Onteigening in de gemeente Dordrecht

Woo-besluit inzake verslag beraadslaging zitting bestuursrechtspraak

Woo-besluit inzake documenten over o.a. alle corona-varianten tot en met heden

Woo-besluit inzake informatie over toekomstige bouwactiviteiten omtrent De Kopse Waard

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling Advisering over introductie gecombineerde geslachtsnaam

Woo-besluit inzake informatie over initiatiefwetvoorstel Wet verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen

17 augustus 2022

Woo-besluit inzake informatie over wetsvoorstel Wet Experiment Gesloten Coffeeshopketen

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over initiatiefwetsvoorstel over informatiepositie van het parlement over de EU

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging van artikel 23 Grondwet over gelijke kansen in het onderwijs

Woo-besluit inzake alle door de Afdeling advisering vóór 1 mei 2022 vastgestelde adviezen over initiatiefvoorstellen

Woo-besluit inzake alle in artikel 10.2B Woo bedoelde adviezen van de Afdeling advisering

Woo-besluit inzake buiten behandeling laten van verzoek om informatie

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging Transgenderwet non-binaire geslachtsaanduiding

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging van de WMO 2015 waar­bij alle ge­meen­ten ver­ant­woor­de­lijk wor­den voor be­schermd wo­nen

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Spoed­wet con­di­ti­o­ne­le eind­af­re­ke­ning di­vi­dend­be­las­ting

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Wet toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Wet verval bijzondere aanwijzigingsbevoegdheden openbaar ministerie

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Wet kind, draagmoederschap en afstamming

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over Verzamelwet gegevensbescherming

Woo-besluit inzake advies van de Afdeling advisering over wijziging van de Awgb en het Wetboek van Strafrecht