Bestuursrechtspraak


De Afdeling bestuursrechtspraak is de hoogste, algemene bestuursrechter in Nederland. Zij doet uitspraken over geschillen tussen burgers en de overheid, maar ook over geschillen tussen overheden onderling.

Beroep

Als u het niet eens bent met een beslissing van een gemeente, een provincie, een waterschap of de Rijksoverheid kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Het gaat dan bijvoorbeeld om geschillen op het gebied van milieu of de ruimtelijke ordening.

Hoger beroep

In een geschil over andere beslissingen (zoals omgevingsvergunningen, subsidies, asiel- en verblijfsvergunningen) moet u eerst in beroep bij rechtbank. Na een uitspraak van de rechtbank kunt u of het bestuursorgaan nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Werkwijze

De Afdeling bestuursrechtspraak bestaat uit de Omgevingskamer, de Algemene kamer en de Vreemdelingenkamer. Wat is de werkwijze van de Afdeling bestuursrechtspraak? Hoe verloopt een (hoger)beroepsprocedure? Lees de onderwerpen in het blok op deze pagina.

Regelingen

De Raad van State heeft meerdere regelingen. Voor de Afdeling bestuursrechtspraak zijn dat bijvoorbeeld de procesregelingen, de regeling toedeling van zaken en een regeling over de verwerking van persoonsgegevens.

Mediation

Soms kan een bestuursrechtelijk geschil beter worden opgelost door een mediator in te schakelen. U probeert dan om met behulp van een onafhankelijk persoon te komen tot een oplossing van uw geschil met de overheid.

Betrokken rechtspraak

In november 2021 publiceerde de Afdeling bestuursrechtspraak in het rapport 'Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken' de uitkomsten van haar reflectieprogramma. Wat is er gebeurd met de actiepunten uit dit rapport?